Oštro | 30/09/2022
Croatian – U povodu Međunarodnog dana općeg prava na pristup informacijama nevladina organizacija Access Info Europe pozvala je tijela Europske unije da u potpunosti poštuju pravo na pristup informacijama.
Read more…