Oštro | 31/01/2023
Croatian – Žalbeni sud u Malti presudio je u korist Access Info Europe, nevladine organizacije sa sjedištem u Madridu, utvrdivši da je vlada Malte diskriminirala stranu građanku tako što je prekršila njezina prava na pristup informacijama.
Read more…